Tildelte faste treningstider is sesongen 2017-18

Mandag Tirsdag *Onsdag Torsdag Fredag **Lørdag Søndag
Skøyteskole 10.30-11.20
Aspiranter 14.30-15.20 08.00-09.10 09.00-09.50
Oppvisning 19.00-20.00 14.00-16.00 14.30-15.20 14.00-16.20 15.30-18.00 08.00-09.10
Cubs 19.00-20.00 14.00-16.00 14.30-15.20 14.00-16.20 15.30-18.00 09.20-10.20
Springs 20.10-21.10 14.00-16.00 15.10-15.50 14.00-16.20 15.30-18.00 09.20-10.20
Debs/Basic 20.10-21.10 16.10-17.30  15.10-15.50 16.00-16.50 18.10-19.20  09.20-10.20
Novice 21.20-22.20 16.10-17.30  15.50-16.50 16.50-17.50 18.10-19.20 10.30-11.40
Junior 21.20-22.20 16.10-17.30  15.50-16.50 16.50-17.50 18.10-19.20 10.30-11.40
Senior 21.20-22.20 16.10-17.30  15.50-16.50 16.50-17.50 18.10-19.20 10.30-11.40

* Ondager i Holmenhallen

** Treningstidene rullerer