Treningstilbud

Istrening

Ordinær istrening er i Askerhallen og Holmenhallen.

Skøyteskolen

Skøyteskolen har to semestre i løpet av en sesong, et høstsemester fra oktober til desember, og et vinter-/vårsemester fra januar til slutten av mars. Her gis opplæring i grunnleggende skøyteferdighet til barn fra ca 4 år og oppover. Ved slutten av hvert semester vil skøyteskolebarna bli vurdert for opprykk til aspirantgruppen.

Aspirant

Aspiranttrening foregår i hovedsak som felles-/gruppetrening med en eller flere instruktører/trenere etter behov. Aspiranter som har klart Test 3, vil normalt bli tilbudt opptak som Oppvisningsløper/Cubs i Asker Kunstløpsklubb. Aspiranter som tar test 3 i løpet av sesongen/semesteret må regne med å fortsette i sin tidligere aspirantgruppe frem til nye sesong-/semesterstart.

Konkurranseløpere og inndeling i treningsgrupper

AKK tildeles istid fra kommunen i konkurranse med andre brukere av Askerhallen. Vi får naturlig nok verken det antall timer eller til de tider vi skulle ønske. Trenerne, sammen med Sportsutvalget, vil ved sesongstart dele inn løperne i treningsgrupper etter at alle har meldt seg på det de ønsker å trene. Antall løpere, tilgjengelige treningstider, individuelle ferdigheter og trenertilknytning er alle momenter som må tas hensyn til.

Barmarkstrening og dans

AKK har fast opplegg med basistrening og dans som er et meget viktig supplement til istreningen. Barmarkstrening Barmarkstrening er viktig for utvikling i idretten og forebygging av skader. Barmark øker også løperen sin forståelse for hvor teknisk krevende idretten er.
Vi trener teknikk, balanse, styrke, koordinasjon og kondisjon. I is-sesongen vil det bli en organisert barmarkstrening per uke. Sted: Askerhallen.

AKIMI

AKIMI er en trenings- og behandlingsinstitusjon som har tilhold i Askerhallen. AKK og Frisk Asker har begge aksjeposter i AKIMI og vi samarbeider med dem. For utøvere fra Springs og oppover har AKK en avtale med AKIMI om fast basistrening en gang per uke.

Ballett/dans

For alle løpere fra aspirant nivå og oppover arrangerer i sesongen 2019/2020  AKK ballett/dans en gang per uke. Ballett/dans er viktig i forhold til god holdning, koordinasjon, musikkforståelse og fleksibilitet. Det blir ca 10 ganger før jul. Etter jul blir det 10–15 ganger. Sesongen avsluttes med oppvisning på rekeaften i april/mai. Sted: Klubblokalet til Asker Tennisklubb vis a vis Bleiker Videregående. Ballett pedagog: Lisbeth Rønning.