Hvem er vi?

AKK, som er en av landets største Kunstløpsklubber, har ved inngangen til denne sesongen (2019/2020) ca 40 konkurranseløpere inklusiv oppvisningsklasse (som ikke får ranking før det kalenderåret de fyller 11 år) og 18 aspiranter samt en skøyteskole som teller ca 60 barn i alderen fra 4 år og oppover. Klubben ble stiftet 14. september 1976. Før denne tid ble kunstløp drevet som en avdeling i Asker Skøyteklubb. AKK er tilsluttet Norges Skøyteforbund gjennom Akershus og Oslo Skøytekrets. AKK har også denne sesongen treningstider på isen i Askerhallen alle dager unntatt onsdag, da har vi istid i Holmenhallen. Klasseinndelingen av løperne er i år: Senior, Junior, Novice, Debs, Springs og Cubs, samt oppvisningsklassen for løpere som i løpet av kalenderåret fyller f.o.m 6 år og t.o.m 10 år. Benevnelsene på konkurranseøvelsene er kortprogram og friløp. Springs og Cubs er klasser der det kun gjennomføres konkurranse i friløp. Oppvisningsklasse inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene uten poeng. En oversikt over årets konkurranser finner dere på terminlisten.