Aspiranter

Først vil vi si velkommen til klubben!

Deres barn har gjennomført vår skøyteskole og blitt invitert til det neste trinnet i klubben som er aspirant. Så hva betyr dette for dere og hva skjer fremover nå?

Treningen foregår i hovedsak i små grupper, 3 til 4 grupper, med en trener per gruppe hvorav en hovedtrener som har hovedansvaret for gruppens treningsoppsett, fremdrift og sikkerhet. Klubben har godt kvalifiserte trenere. Vi bygger videre på de skøytekunnskapene barna har ervervet på skøyteskolen. Det blir en del målrettet teknisk trening, balanse- og koordinasjonstrening i kombinasjon med lek.

Aspirantene trener i hovedsak i helgene (lørdag og søndag) og på onsdager (i Holmenhallen). Sesongen starter i slutten av august og varer ut mars. Etter mars vil det bli tilbud om våristrening i Holmenhallen.

Semesteravgift for aspirantene er 3000 kr (3000 kr for vår og 3000 kr for høst). I denne prisen er istrening to dager pluss en barmarkstrening inkludert. Trening tre dager i uka koster 3800 kr per semester.

Aspirantene har dugdnadsarbeid, totalt 10 timer i sesongen. Er det to søsken blir det 15 timer i sesongen. Aspirantene har ansvaret for kiosksalg under skøyteskolen, og dugnad her blir fordelt på alle aspirantene. Om man ønsker å bidra under andre arregement, teller dette også som dugandstimer.

Kontaktperson for aspirantene er Yvonne Olstad, yvonne.olstad@gmail.com, mobil 41906464