Garderoben

Alle konkurranseløpere skifter i AKKs garderobe i Askerhallen (ned trappen til venstre ved inngangen). Aspiranter kan skifte i garderoben i forbindelse med trening, men har ikke tilgang til skap. Alle er ansvarlige for å holde det rent og ordentlig i garderoben. Skøyter oppbevares på eget ansvar. Skøyteskoleelever må skifte på tribunen eller på et av hallens fellestoalett. En av forutsetningene for at vi får disponere garderoben i kjelleren, er at vi selv ordner med rydding og renhold.

Vaskeliste 2019-2020

Vaskeoppgaver

En løper og deres foresatte er ansvarlig for vaskingen hver uke. Vasking gjeder både garderoben og barmarksrom oppe. Dette gjelder alle løpere fra oppvisningsklassen tom senior. Det er ønskelig at vasken blir gjennomført på tirsdag kveld (etter kl 19.00) eller onsdag. En liste over vaskeoppgaver er også hengt opp i garderoben. Dette skal dere gjøre:

1. Klær/ting som ligger på gulvet skal legges på benken eller i «glemmekassen»

2. Støvsug/fei gulvet (støvsugeren står på bakrommet)

3. Se over doene (de skal ikke brukes, men man vet aldri!)

4. Vask gulvet (vaskeutstyr står på bakrommet)

5. Tøm søppel i container ute (om låst, spørr vaktmester om nøkkel)

6. Ta med mopp hjem og vask den, og legg den klar til nestemann.

Vasken skal helst gjøres med minst en av foreldrene tilstede og sammen med løperen. Vaskelisten legges også ut på AKKs nettsider, se www.akk.no. VIKTIG! Man må bekrefte at vaskingen er utført ved å sende en SMS til garderobeansvarlig Turid Bale. De som ikke utfører vaskingen og kvitterer med SMS til Turid blir faktuert kr 300,-.