Løpende oppdatering på treningstider

Uke 47

Lørdag

Kl 0800-0900 Springs juleshow
Kl 0900-0950 Oppvisning og Cubs
Kl 0900-0950 Barmark aspiranter
Kl 1000-1100 Aspiranter
Kl 1100-1150 Debs, Novice, Junior og Senior
Søndag
kl 09.00-09.50 Aspiranter
kl 10.30-11.20 Skøyteskole