Løpende oppdatering på treningstider

Uke 40

Lørdag 9. oktober

Kl 0800-0900 Oppvisning, Cubs og Springs
Kl 0900-0950 Aspiranter
Kl 1000-1050 Barmark aspiranter
Kl 1000-1100 Junior og Senior
Kl 1100-1150 Basic, Debs og Novice
Søndag 10. oktober 
Kl 0900-1000 Aspiranter
Kl 1030-1120 Skøyteskole