Løpende oppdatering på treningstider

Uke 49

Fredag 7. desember
kl 15.30-16.20 Debs og Novice
kl 16.30-17.20 Junior og Senior
kl 17.20-18.10 Oppvisning, Cubs og Springs
kl 18.15-19.20 Juleshowøving for alle Oppvisning og oppover + veteraner
Lørdag 8. desember (mindre tid grunnet hockeyarrangement)
kl 08.00-08.40 Aspiranter, Oppvisning og Cubs (Barmark utgår denne lørdagen da alle trenerne må være på isen under juleshowøving)
kl 08.30-09.50 Juleshowøving for Debs og oppover
Søndag 9. desember (mindre tid grunnet hockeyarrangement)
kl 09.00-09.50 Juleshowøving for Skøyteskole, Aspiranter + alle som er med på «Tre nøtter til Askepott»
Mandag 10. desember
kl 19.00-22.20 Juleshowøving for alle Oppvisning og oppover. De små går av isen når de er ferdige. Hva som skjer i forkant kommer vi tilbake til.