Løpende oppdatering på treningstider

Uke 10

Lørdag 13. mars

Kl 0800-0900 Debs, Basic og Novice
Kl 0910-1000 Aspiranter og Oppvisning
Kl 1000-1050 Cubs og Springs

Kl 1100-1150 Junior og Senior
Søndag 14. mars
Kl 0900-0950 Aspiranter
Kl 0950-1030 Skøyteskole for høstens deltakere
Kl 1040-1120 Dropp-inn-skøyteskole