Løpende oppdatering på treningstider

Uke 7

Fredag 18. februar
kl 1530-1620 Oppvisning, Cubs og Springs
kl 1620-1710 Novice, Junior og Senior
kl 1720-1810 Debs, Basic og Novice
kl 1820-1920 Junior og Senior
Lørdag 19. februar
Kl 0800-0900 Springs, Debs og Basic
Kl 0900-0950 Aspiranter, Oppvisning og Cubs
Kl 1000-1050 Barmark aspiranter
Kl 1000-1050 Novice, Junior og Senior

Søndag 20. februar
Kl 0900-1000 Aspiranter
Kl 1030-1120 Skøyteskole