Løpende oppdatering på treningstider

UKE 40
Lørdag 5. oktober

kl 08.00-09.00 Oppvisning, Cubs og Springs
kl 09.00-09.50 Aspiranter
kl 10.00-10.50 Barmark Aspiranter
kl 10.00-11.00 Junior og Senior
kl 11.00-11.50 Debs og Novice
Søndag 6. oktober
kl 09.00-10.15 Aspiranter
kl 10.30-11.20 Skøyteskole (husk vakter i kiosk og som hjelpetrenere!)
OBS! Neste helg er det NorgesCup for Novice og Senior i Askerhallen lørdag og søndag. Aspiranter har istrening 08.00-08.40 lørdag, all trening utgår for andre grupper. Søndag utgår trening for Aspiranter (og heller ingen skøyteskole).