Løpende oppdatering på treningstider

Uke 14

Lørdag 7. april
kl 08.00-08.50 Aspiranter og oppvisning
kl 09.00-09.50 Barmark aspiranter
kl 08.50-09.50 Cubs og Springs
kl 10.00-11.00 Junior og Senior
kl 11.00-11.50 Debs og Novice
Søndag 8. april
kl 09.00-10.10 Aspiranter
kl 10.20-11.30 Fri is