Ordensregler for garderoben

Ordensregler for Garderoben gjelder alle som bruker garderoben, ikke bare de som er tildelt skap. Reglene er basert på behov for et hygienisk, hyggelig og trygt miljø for løperne og KRAV fra kommunen.

  • Garderoben skal kun brukes i forbindelse med organisert trening og ikke som et oppholdssted utenom treningstider. Personer uten tilknytning til AKK har ikke adgang.
  • All mat søppel skal i fellessøppelbøttene utenfor garderoben. Det er ikke tillatt å spise i garderoben. Åpen brus og drikke som innholder sukker, sirup, osv er ikke tillatt. Mat og drikke i forseglet container er tillatt oppbevart i skap eller lukket bag, men skal ikke åpnes i garderoben.
  • Løpere med skap: Alt utstyr skal inn i skapet når du forlater plassen din, unntatt skøytene som kan stå på benken direkte foran skap ditt for lufting/tørking. Dette gjelder også når du er på isen, barmark eller ballett. Oppbevaring av bag utenfor skap er ikke tillatt utenom treningstider.
  • Ekstrabag, skolesekk og sko er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstiden. Alle bagger og sekker skal være lukket når løperen ikke er til stede.
  • Løpere uten skap: Løpere som ikke er tildelt skap, skal oppbevare alt av klær i sin egen lukkede bag eller på krokene over bagen sin. Bagen kan stå på gulvet eller benken. Oppbevaring av bag er ikke tillatt utenfor treningstider. l Sko og skolesekker er tillatt oppbevart på gulvet under benkene i treningstider.
  • Løpere som står på venteliste for å få tildelt skap, kan hvis ønskelig, bli tildelt en fast merket plass for oppbevaring av bag og skøyter. Dette blir da ansett som et «skap».
  • Menn som ikke er trenere, løpere eller har oppdrag på vegne av styret, er IKKE ØNSKET i garderoben. Fedre har imidlertid adgang for å gjøre vask sammen med sitt barn. Hvis en mann mot formodning må inn i garderoben, skal man spør om noen skifter klær og vente på bekreftelse fra jentene som er tilstede om at de er påkledd.
  • Det er ikke tillatt å bruke parfyme, hårspray el i garderoben av hensyn til allergi. (Bruk heller hallens fellestoaletter i 1. etasje.) Døren skal, til enhver tid, være låst. Dette for å unngå uønsket adgang/tyveri.