Deltagelse på stevner

Påmelding

Påmelding til stevner gjør foreldre/løpere selv på MinIdrett. Påmeldingsgebyr skal også betales via Min idrett. Se mer informasjon på hjemmesiden til Min idrett. Er det noe som ikke stemmer ved innlogging, ring kundesupport på telefon 03615.

Musikk

Musikk finner løper/foreldre og trener sammen. Fra debs og oppover er det lov med vokal. Dette er musikkens lengde for de forskjellige klassene:

  • Oppvisning: Maks 2 min 30 sek
  • Cubs: Maks 2 min 30 sek
  • Springs: Maks 2 min 30 sek
  • Debs: kort maks 2 min 30 sek, lang 3 min +/- 10 sek
  • Novice: kort maks 2 min 30 sek, lang 3 min +/- 10 sek
  • Junior: kort maks 2 min 50 sek, lang 3 min 30 sek +/- 10 sek
  • Senior: kort maks 2 min 50 sek, lang 4 min +/- 10 sek
  • Veteran: maks 2 min 30 sek
  • Basic: maks 3 min

Elementskjema

Alle løperne (unntatt oppvisning) skal sende inn elementskjema før sesongstart, og sender inn justeringer hvis dette forekommer i løpet av sesongen. Små endringer trenger ikke meldes inn, men justeringer som endrer rekkefølgen på elementene skal sendes inn. Dette vil lette jobben for arrangørene, samt bedre bedømningen. Nytt elementskjema ligger på NSFs kunstløpsside under «skjemaer». Elementskjema MÅ dateres og lagres med følgende format på filnavn:

Klubb_Klasse_FornavnEtternavn_Dato.xls

som f.eks.: AKK_NoviceJenter_KariNorman_20120908.xls

Elementskjema sendes til: elementskjema@n-s-f.no 

Oppmøte på konkurranser

Møt opp i god tid før konkurransen starter, senest en time før. Er ikke musikk sendt til arrangerklubb som mp3-fil i forkant, skal du levere musikk per CD ved oppmøte. Si i fra til trener at du er kommet. Det er en fordel at hår er satt opp (hestehale, topp) før løper kommer til hallen. Kjole kan tas på enten før oppvarming eller etter, dette er opp til løperen. Hør med treneren hva han/hun synes. Ca 15-10 min før løperen skal ut på isen, skal løperen ta på skøyter. Trener vil være i nærheten.

Klubben er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle egne utgifter til f.eks. transport, stevneavgifter o.l., som måtte komme ved avmelding fra et stevne. Alle egne reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte løper/foresatte. Løperne er oppfordret til å bo privat ved utenbys stevner. Det er etablert praksis at de litt eldre/mer erfarne løperne bor hos hverandre (med vertsfamilier).