Priser for koreografi og musikk

Koreografi:
– Oppvisning/Cubs: 1500,-
– Springs: 2000,-
– Ombygging av program (friløp – kort) 2000,-
– Debs/Novice kort: 2500,-
– Debs/Novice langprogram: 3000,-
– Junior/Senior kortprogram: 3000,-
– Junior langprogram: 4000,-
– Senior langprogram: 4300,-

Polish:
400 kr per time. Avtales med trener.

Musikk:
Redigering/klipp av tilsendt/besluttet musikkfil: 1000,-
Idéarbeid/valg av musikk tilpasset løper, samt redigering/klipp av musikk: 2000,-

Klubben fakturerer løpere for koreografi.

Disse lager koreografi for AKK-løpere: Hilde Aaby, Sondre Oddvoll Bøe og Camilla Gjersem