Klasseopprykk

Klasseopprykk skjer normalt ved individuell vurdering. Som en generell norm blir en aspirant i aldern 6–8 år. Etter bestått test 3 blir man, ut i fra alder, Oppvisningsløper eller Cubs. Oppvisningsklassen; bestående av løpere som av kalenderåret fyller f.o.m. 6 år og t.o.m. 10 år. Oppvisningsløperen inviteres til å gå et oppvisningsløp, og de vil få en vurdering fra dommerene ut fra en fargeskala. I det året man fyller 11 år flyttes utøverne opp i Cubs. Normalt konkurrerer man 1 år i Cubs før en flytter opp i Springs og deretter opp i Debs. Det året løperen fyller 13 år kan en konkurrere i landsmesterskap og delta i konkurranser uten for Norden. Avhengig av ferdigheter flyttes utøvere opp i Novice. Hvis en vil konkurrere internasjonalt må en fra 15 år delta i Junior.

I Norge kan en delta i Novice frem til 19 år, men internasjonalt er øvre alder 15 år på Novice og 19 år på Junior. Det er en kombinasjon av alder og ferdigheter som er bestemmende for hvilken klasse en deltar i. Det er treneren som bestemmer om en utøver skal flyttes opp en klasse, og dette skjer som regel om høsten. De yngste klassene kan få opprykk etter nyttår, men regelen er at opprykk skjer ved sesongstart.