SU

Sportsutvalget skal være bindeleddet mellom styret, trenere og foreldre. Sportsutvalget utarbeider isfordelingsplaner, bistår trenerne i gruppedeling av løpere, årsplaner, internasjonal deltagelse ol. Sportsutvalget kan besvare spørsmål fra foreldre angående alle sportslige aktiviteter i klubben. Sportsutvalget består av:

Navn Mail Mobil
Berit Steigedal beritsteigedal1@gmail.com 92455516
Yvonne Olstad yvonne@akk.no 41906464
Hilde Aaby hilde_aaby@hotmail.com 41255147
Fellesmail til SU su@akk.no