Medisinsk hjelp og behandling

NaprapatGruppen / Asker Sportsklinikk er behjelpelig under hele arrangementet med medisinsk bistand. Har du medisinske spørsmål, trenger behandling av muskel- eller leddplager eller hjelp med taping av skader vil du kunne få dette gratis under hele arrangementet.
Ta kontakt med NaprapatGruppen /Asker Sportsklinikk sin stand i hallen eller ring: 66 90 11 56.

NAPRAPATGRUPPEN logo liten