Takk for et vellykket juleshow

AKK ønsker med dette å takke utøvere, trenere, foreldre og våre sponsorer for støtten til årets juleshow. En spesiell takk til Lexus Asker & Bærum som med sitt bidrag gjorde det mulig å gjennomføre juleshowet med den kvaliteten det faktisk hadde. Lexus Asker & Bærum er sammen med de andre sponsorene et fantastisk forbilde for lokale bedrifter som støtter oppunder lokal barneidrett.
Tusen takk til Lexus Asker & Bærum, Mylan, NTI, Kiwi Fusdal, Popcornfabrikken og Fotograf Espen Hildrup. Bildet over er tatt av Espen.