Velkommen til årsmøte 30. mars kl 19.00 – Bondi skole

Cathrine Wessel vil holde et foredrag i forkant av årsmøtet om dømming og poengberegning. Et must for alle entusiastiske foreldre å kjenne til. Det starter kl.18.

Dokumenter for årsmøtet 30.mars 2016:

· Innkalling og saksliste for årsmøtet 2016

· Arsrapport 2015-16

· AKK vedtekter revidert 

· Regnskap og budsjett

· Revisjonsberetning 2015

· Valgkomiteens innstilling